Pakiety promocyjne dla firm

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą promocji firmy podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA MIAST, która odbędzie się w Rytrze w dniach 24-26.10.2018. 


  Pakiet ZŁOTY Pakiet Srebrny

Prezentacja Firmy podczas konferencji
(na sali konferencyjnej lub na zewnątrz, artykuł lub prezentacja)

15 min 7 min

Udział Przedstawiciela Firmy w konferencji
(udział w 3 dniach konferencji z pełnym pakietem Uczestnika

2 osoby 1 osoba

Stanowisko wystawiennicze wewnętrzne
(zabudowa własna lub stolik w dwoma krzesłami)

10 m2 4m2

Stanowisko wystawiennicze zewnętrzne
(zabudowa własna) 1)

12 m2  n.d.

Videowypowiedź przedstawiciela Firmy
(videowypowiedź na stronie internetowej konferencji)

2 min. 0,5 min.

Dołączenie folderów Firmy do materiałów konferencji
(objętość folderu max. 20 stron)

Tak Tak

Poster na Sali konferencyjnej
(max rozmiar 200cm x 100cm)

2 szt. 1 szt.

Poster w holu głównym w miejscu konferencji
(max rozmiar 200cm x 100cm)

2 szt. 1 szt.

Logo Firmy w materiałach konferencyjnych
(Logo w materiałach konferencyjnych, artykuł lub prezentacja)

Tak Tak

Logo Firmy na stronie internetowej konferencji
(Logo wraz z aktywnym linkiem do strony Firmy)

Tak Tak

Logo Firmy na ekranie podczas konferencji
(w trakcie przerw miedzy obradami)

Tak Tak

Włączenie Przedstawiciela Firmy do Prezydium
(podczas jednej sesji obrad)

Tak Nie

Wręczenie pamiątkowego certyfikatu
(podczas uroczystej kolacji bankietowej)

Tak Nie
* - podane kwoty są kwotami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT 15 000 zł* 10 000 zł*
Zamów pakiet promocyjny

 

Pozostałe formy promocji firmy opłata*  

Prezentacja Firmy podczas konferencji
(na sali konferencyjnej lub na zewnątrz, artykuł lub prezentacja)

2 000 zł  

Prezentacja Firmy w materiałach konferencyjnych
(materiały w formie płyty CD)

800 zł  

Stanowisko wystawiennicze wewnętrzne
(zabudowa własna lub stolik w dwoma krzesłami na pow. ok. 4m )

1 200 zł  

Stanowisko wystawiennicze zewnętrzne
(zabudowa własna na powierzchnia do 10m2) 1),2)

1 200 zł  

Dołączenie folderów Firmy do materiałów konferencji
(objętość folderu max. 20 stron)

600 zł  

Videowypowiedź przedstawiciela Firmy
(czas 1 min. videowypowiedź na stronie internetowej konferencji)

1 000 zł  

Poster na Sali konferencyjnej
(max rozmiar 200cm x 100cm)

1 100 zł  

Poster w holu głównym w miejscu konferencji
(max rozmiar 200cm x 100cm)

800 zł  

* - podane kwoty są kwotami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT

1) cena nie zawiera rozładunku i załadunku

2) cena nie zawiera kosztów przyłączenia stoiska do prądu. Opłata za podłączenie wynosi 80,- zł netto.

 
Zamów pakiet promocyjny
   

 

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców, producentów zarządców oraz instytucji związanych z zarządzaniem, eksploatacją monitoringiem i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących w szczególności systemy: zaopatrzenia w wodę, odbioru i unieszkodliwiania ścieków, energetyki oraz teleinformatyki

Harmonogram Zarejestruj się

JANUSZ ADAMEK
Prezes Zarządu
“Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o.