Zgłoszenie uczestnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą zgłaszania uczestników do udziału w konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast w Rytrze.


 • Wypełniony i podpisany formularz w formacie pdf na adres: monika.kowalewska@perlapoludnia.pl - tel.: +48 184463133; +48 781673519 
 • na podstawie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wysłanego na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, Uczestnicy wnoszą opłatę za udział w konferencji przelewem na rachunek bankowy: PBM Południe S.A. Tour s.k. Hotel Perła Południa 33-343 Rytro 380, Nr  09 1750 1240 0000 0000 3889 7241 prowadzony przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. – z oznaczeniem w tytule przelewu: imię i nazwisko - KNT IKM-1.
 • Dokonanie wpłaty stanowi faktyczne potwierdzenie zgłoszenia udziału Uczestnika.
 • W przypadku pisemnego zgłoszenia Komitetowi Organizacyjnemu rezygnacji z udziału konferencji w terminie przed 1 września 2018 r. koszty będą zwracane z pomniejszeniem o opłatę manipulacyjną w wysokości 10%. Zwrot kosztów nie dotyczy przypadku zgłoszenia rezygnacji po 1 września 2018 r.
 • Zgłaszający może dokonać zmiany osoby zgłoszonej, pod warunkiem zachowania formy pisemnej, z przesłaniem tej informacji najpóźniej do godz. 1200  w dniu 22.10.2018r.
 • Miejsce zakwaterowania uzależnione jest od kolejności zgłoszeń i dokonywane będzie sukcesywnie, wg posiadanych wolnych pokoi, odpowiednio w kolejności: 1. Perła Południa (miejsce obrad Konferencji), 2.Ryterski Raj (obiekt sąsiedni – ok.100m od miejsca Konferencji).
 • Faktury wysyłamy pocztą lub można je odebrać w recepcji hotelu w dniach Konferencji.

Liczba miejsc jest ograniczona!  O kwalifikacji do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszty uczestnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą udziału w konferencji w pełnych pakietach wraz z miejscami noclegowymi. Organizator umożliwia również udział w konferencji, bez potrzeby rezerwowania miejsc noclegowych. 


 • 1 400 zł + 23% VAT - pełna odpłatność przy wpłacie w terminie do 12.09.2018r. 
 • 1 150 zł + 23% VAT - odpłatność – doktoranci i studenci - wpłata do 12.09.2018r.
 • 1 600 zł + 23% VAT - pełna odpłatność przy wpłacie w terminie po 12.09.2018r. 
 • 1 350 zł + 23% VAT - odpłatność – doktoranci i studenci - wpłata po 12.09.2018r.


Podany powyżej koszt udziału w konferencji obejmuje: 

 • zakwaterowanie w dwuosobowych pokojach z łazienką + Wi-Fi + parking (jednoosobowy pokój – dopłata 200,00 zł + 23% VAT); 
 • dostęp do krytego basenu zasil. źródlaną wodą  (25m x 12,5m) – wymagany czepek, dostęp do sauny, siłowni i fitness oraz terenów spacerowych w dniach konferencji;  
 • udział w obradach konferencji (wszystkie sesje), materiały konferencyjne, materiały reklamowe, czasopisma branżowe, notes i długopis, upominek; 
 • przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje, poczęstunek) w przerwach pomiędzy sesjami z równoczesnym dostępem do tarasu i  terenów spacerowych; 
 • okolicznościowy Certyfikat dla autorów artykułów prezentowanych na konferencji; 
 • obiad w każdym dniu obrad tj. 24, 25 i 26.10.2018r,  
 • śniadanie w dniach 25.10  i 26.10.2018r.;
 • uroczysta kolacja biesiadna w „Karczmie nad Potokiem” przy akompaniamencie kapeli regionalnej - w dniu 24.10.2018r.; 
 • uroczysta kolacja bankietowa przy akompaniamencie zespołu muzyczno-tanecznego „Omen Band” - w dniu 25.10.2018r.;
 • wycieczka techn. do Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu – w dn. 26.10.2018r.

Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa obradach konferencji bez pobytu w hotelu (bez noclegów) i wówczas oplata obejmuje świadczenia opisane powyżej w punktach 
3-10, a opłata konferencyjna wynosi odpowiednio:

 • 1 200 zł  + 23%VAT - odpłatność za konferencję bez zakwaterowania 
 • 1 050 zł + 23%VAT - odpłatność za konferencję bez zakwaterowania – doktoranci i studenci

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców, producentów zarządców oraz instytucji związanych z zarządzaniem, eksploatacją monitoringiem i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących w szczególności systemy: zaopatrzenia w wodę, odbioru i unieszkodliwiania ścieków, energetyki oraz teleinformatyki

Harmonogram Zarejestruj się

JANUSZ ADAMEK
Prezes Zarządu
“Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o.