Tematyka konferencji

Podczas konferencji poruszane będą następujące tematy dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury komunalnej w obszarach branż wodociągowych, energetycznych, kanalizacji oraz telinformatyki.


 • Efektywność zarządzania bezpieczeństwem w rozproszonej złożonej infrastrukturze komunalnej
 • Powiązania i zależności międzybranżowe systemów infrastruktury komunalnej
 • Eksploatacja systemów infrastruktury komunalnej w warunkach normalnych i w sytuacjach kryzysowych
 • Awaryjność systemów infrastruktury komunalnej w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej
 • Zarządzanie infrastrukturą miejską jako elementem infrastruktury krytycznej
 • Infrastruktura miast jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego
 • Granice obszarów i punkty krytyczne komunalnej infrastruktury technicznej - ich znaczenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej
 • Szacowanie ryzyka i koncepcja uodpornienia infrastruktury komunalnej
 • Zagrożenia asymetryczne w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej
 • Prawne i ekonomiczne uwarunkowania ochrony komunalnej infrastruktury technicznej jako Infrastruktury Krytycznej
 • Technologia i materiały, a bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalne

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców, producentów zarządców oraz instytucji związanych z zarządzaniem, eksploatacją monitoringiem i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących w szczególności systemy: zaopatrzenia w wodę, odbioru i unieszkodliwiania ścieków, energetyki oraz teleinformatyki

Harmonogram Zarejestruj się

JANUSZ ADAMEK
Prezes Zarządu
“Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o.